نام شرکت ایده‌ورزان سیستم در بین منتخبین حاضر در اولین رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران

شرکت ایده ورزان سیستم به عنوان عضو فعال اکوسیستم نوآوری کشور ضمن انتخاب از سوی …

نام شرکت ایده‌ورزان سیستم در بین منتخبین حاضر در اولین رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران ادامه مطلب »