خدمات

هوش تجاری و داشبورد سازمانی

آماده سازی اطلاعات به صورت يکپارچه در جهت بهره‌گيری هدفمند از اطلاعات برای تصميم گيری هوشمند

نرم افزارهای پروژه محور

نرم افزار مدیریت پروژه IPMP معروف‌ترین محصول شرکت ایده ورزان سیستم، سامانه‌ای جامع برای مدیریت ابعاد مختلف پروژه در سازمان‌های پروژه محور است.

راهکار های مبتنی بر هوش مصنوعی

به کارگیری روش‌هایی که با شبیه‌سازی فرایندهای تفکری، شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن‌ها، یادگیری، توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را دارند.

طراحی انواع سامانه های اطلاعاتی

به کارگیری بهترین ابزارها و تکنولوژی‌ها بر اساس موضوع، طراحی و معماری حرفه‌ای سیستم‌های اطلاعاتی، مستندسازی مناسب و توجه به نیازمندی‌های غیر عملیاتی نظیر امنیت، توسعه پذیری و سهولت نگهداری

خدمات مشاوره

تدوین، استقرار و تقویت نظام‌های جامع مدیریتی در سازمان‌ها که تاثیر به سزایی بر مدیریت، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت و سرعت اجرای امورات سازمانی و پروژه‌ای خواهد داشت.

راه حل های نرم افزاری سازمانی

توسعه سامانه‌های يکپارچه سازی، سامانه‌های ارزيابی سازمانی بر اساس روش BSC، نرم افزارهای هوش مصنوعی، سامانه‌های اطلاعات جغرافيايی، سامانه‌های پشتيبان تصميم گيری با تجربیات فنی و مدیریتی