سامانه خودیادگیری نورون

سامانه خودیادگیری نورون یک سامانه آنلاین – آفلاین است که محتوای یادگیری آفلاین متناسب با استعداد و روحیات افراد مختلف به آن ها ارایه می نماید و آن ها را تا رسیدن به نقطه تثبیت یادگیری راهبری و همراهی می نماید. این سامانه در بخش آنلاین در قالب وب، آمار و ارقام و تحلیل های ویژه ای از طی مراحل یادگیری و نتایج آزمون ها افراد و گروه های یادگیرنده به آن ها ارایه می نماید.

نورون نام واحد سلول های عصبی است که با دریافت اطلاعات و محرک ها و ارسال آن ها به مرکز پردازش و تخیل، پاسخ ها و بازخوردهای متناسب را دریافت و اعمال می نماید. وجه تسمیه سیستم آموزشی حاضر، در توانمندی دریافت جز به جز اطلاعات یادگیری و ارایه نتایج و ترمیم تحلیلی آن است.

با استفاده از این سامانه:

  • آموزش در هر زمان امکان پذیر است و محدودیت زمانی وجود ندارد.
  • محدودیت مکانی و حتی جغرافیایی برای آموزش و یادگیری وجود ندارد و هرجایی که یک رایانه وجود داشته باشد قابل دسترسی است.
  • تعداد نا محدود از افراد را می توان آموزش داد.
  • محتوای با کیفیت تری قابل برنامه ریزی است.
  • با منابع مالی کم می توان تعداد نفرات زیادی را در جغرافیایی نامحدود به بهره ور ترین شکل آموزش داد.
  • با توجه به طی مراحل یادگیری افراد می توان از یادگیری مبحث توسط افراد مطمین بود.
  • افراد و سازمان ها تحلیل و مستندات درست و راهگشایی از آموزش های خود در اختیار خواهند داشت.
  • ...

سیستم آموزشی نورون در برگیرنده مجموعه ای طبقه بندی شده و پیوسته از تکه محتواهای آموزشی و آزمون های خرد مبتنی بر نقاط موثر محتوا می باشد. مجموعه ریز محتواها و آزمون های خرد در بستری به نام مسیر یادگیری به مسیری مشتمل بر چند بعد «آهنگ و سرعت یادگیری»، «ارتفاع و رشد یادگیری»، «موقعیت ها و تکرار یادگیری»، و «اشیا آموزشی» طراحی و تعبیه می گردد.

گام های مسیر یادگیری داراری آهنگ یادگیری شخصی بوده و فراگیران می توانند بر حسب استعداد، ذوق و زمانبندی مورد نظر خود به گذراندن مراحل و فصول درس، و تکرار، مرور و رفع اشکالات بپردازد. فراگیران در مسیر یادگیری می توانند از انواع رسانه ها و اشیا آموزشی استفاده نموده و بر حسب نیاز یا کفایت یادگیری فرصت لازم برای هر مرحله قایل شوند. در واقع این سیستم سرعت ارایه و یادگیری را با استعداد فراگیر هماهنگ می نماید.

 

 

 

 

 

 

در این سیستم فراگیر می تواند از سیستم کابینتی رسانه ها و اشیا آموزشی موضوع درس، به تعداد و تکرار مورد نیاز استفاده نماید و لزومی در به پایان رساندن همه رسانه ها و اشیا و مواد خام اطلاعاتی نیست.

 

 

انتخاب و بهره گیری از انواع رسانه ها از جمله تصاویر، نمودارها، فایل های صوتی و ویدیویی، تصاویر متحرک و پویانمایی، اینفوگرافیک، شبیه سازی های آماده، سلیقه انتخاب، تکرار استفاده، ترتیب و توالی استفاده به عهده فراگیران و آهنگ و نیازهای یادگیری ایشان گذاشته شده است.

سیستم خودیادگیری نورون همچنین دارای پنل نتایج انفرادی و گروهی ( سازمانی ) است، که رفتار یادگیرنده و نحوه تعامل فرد با خرد محتواها و نتایج خرد آزمون ها و آزمون نهایی را در قالب نمودارها و تحلیل های معنادار برای ایجاد روند ناوبری صحیح ارایه می نماید.

 

 

 

 


تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه دانش کیان - پلاک 33
تلفن:
88944328(021)
88903385(021)