سیستم مدیریت پروژه خط لوله

بسته نرم افزاری مدیریت پروژه های خط لوله شركت ایده ورزان سیستم به عنوان اولین بسته تخصصی در این حوزه در كشور ارائه میشود. این بسته بر پایه تجربیات شركت ایده ورزان سیستم در طراحی و اجرای نرم افزارهای حوزه مدیریت پروژه توسعه یافته و بسیاری از زیرساختهای فنی آن با بسته های نرم افزاری مدیریت پروژه شركت ایده ورزان سیستم مشترك است.

به طور خلاصه این سیستم یك سیستم یكپارچه مدیریت پروژه بوده كه با توجه به تعدد پروژه های خط لوله در كشور،جهت اجرای این پروژه ها سفارشی سازی شده است.


شکل 1 : ساختار معماری سیستم

1- مدیریت اطلاعات پروژه

بحث مدیریت اطلاعات این نوع پروژه ها را در دو مبحث اصلی فرمهای اطلاعاتی و چرخه ها میتوان بیان كرد.

1-1- طراحی فرمهای اطلاعاتی

با توجه به نوع اینگونه پروژه ها طراحی صفحات ورود اطلاعات اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد كه بخش عمده اطلاعات این پروژه ها در كارگاههای سیار ایجاد میشود. بنابر این در طراحی فرمهای اطلاعاتی سیستم مدیریت پروژه های خط لوله شركت ایده ورزان سیستم دقت زیادی در سبكی، سرعت و در عین حال كارایی بالای فرمهای ورود اطلاعات به كار گرفته شده است.
از امكانات عمومی فرمهای ورود اطلاعات مربوطه با این سیستم میتوان به موارد ذیل اشاره كرد:

1- امكان بارگذاری موقت: در صورتی كه اطلاعات یك فرم برای ارسال كامل نشده باشد (مثلا اطلاعات گزارش روزانه) كاربر میتواند این اطلاعات را به تدریج در زمان به دست آمدن اطلاعات ثبت موقت كرده و در نهایت پس از تكمیل اطلاعات این فرم را ثبت نهایی كرده تا فرم وارد چرخه خود شود. با این روش میتوان بدون دغدغه از بین رفتن اطلاعات در هنگام قطع ارتباط، در هر زمان كه بخشی از اطلاعات موجود بود، اقدام به ورود اطلاعات به سرور كرد. توجه داشته باشید كه این اطلاعات در سرور برای خود كاربر ذخیره شده و كاربر میتواند ادامه اطلاعات را بر روی كامپیوتر دیگری به سیستم وارد كند.

2- محاسبه اطلاعات و نمایش به صورت آنلاین: نمایش اقلامی مثل جمع تا كنون ، یا مجموع مقادیر وارد شده در بخشهای مختلف یك فرم و یا محاسبات دیگری كه نیاز به بازخوانی اطلاعات از فرمهای ارسال شده قبلی و یا همین فرم دارند به صورت خودكار و به سرعت در سیستم انجام شده و به محض پر كردن هر فیلد این اطلاعات به روز میشوند.

3- حجم بسیار كم فرمها: به علت استفاده از روشهای طراحی مناسب با وجود همه امكانات پیش بینی شده در در فرمهای ورود اطلاعات، این فرمها به شدت كم حجم بوده و با ارتباطات اینترنتی با كیفیت پایین نیز قابل استفاده میباشد. این مسئله در پروژه های اجرا شده در این شركت كاملا مشهود بوده و اطلاعات هم اكنون از كارگاههای شركتهای مختلف بدون مشكل به دفتر مركزی به صورت مكانیزه ارسال میگردد

4- سادگی طراحی تا حد ممكن: فرمهای ورود اطلاعات با توجه به بخشی كه این اطلاعات را وارد میكنند طراحی شده و تا حد ممكن اصل سادگی در آنها رعایت شده است. بعلاوه در برخی شركتها این فرمها در شروع كار كاملا مشابه فرمتهای مكتوب كنونی طراحی میشود كه با این كار تا حد ممكن از مقاومت سازمانی نسبت به استفاده از سیستم كاسته شود

5- سازگاری كامل با چرخه های تایید در سازمان: فرمهای اطلاعاتی به محض ثبت وارد چرخه ها میشوند. هدف از این چرخه ها (كه در سیستم مدیریت اطلاعات پروژه شركت ایده ورزان سیستم طراحی آنها كاملا بوسیله مدیر سایت به صورت گرافیكی امكان پذیر است) كامنت گذاری، تایید، رد و یا ویرایش اطلاعات فرمهاست (در بخش بعدی در مورد این چرخه ها بحث شده است).

6- چاپ با فرمت تعیین شده و گزارشات: علاوه بر استفاده خود سیستم از اطلاعات فرمهای اطلاعاتی جهت محاسبه پیشرفت مالی و فیزیكی، شركتها از اطلاعات ارسال شده بوسیله بخشهای مختلف جهت تهیه گزارشات استفاده میكنند. این امر در نرم افزار با طراحی گزارشات بر اساس فرمت دلخواه كارفرما صورت میگیرد. همچنین در مراحل مختلف چرخه های كاری امكان پرینت اطلاعات فرم برای افراد حائز دسترسی وجود خواهد داشت.

2-1- طراحی چرخه های كاری

چرخه های كاری جهت مشخص كردن نحوه گردش یك وارده اطلاعاتی در یك سیستم به كار میروند. در این سیستم چرخه های اطلاعاتی مشخص میكنند اطلاعات ارسال شده در غالب یك فرم اطلاعاتی چه مراحلی را پس از ثبت طی كرده و هر گروه از كاربران سیستم در هر مرحله چه دسترسیهایی را به اطلاعات ثبت شده دارند. شكل 2 نمایی از یك چرخه اطلاعاتی را نمایش میدهد.


شکل 2 : شمایی از چرخه یك فرم اطلاعاتی(فرم گزارش روزانه خط لوله)

در نرم افزار مدیریت اطلاعات پروژه های خط لوله شركت ایده ورزان سیستم طراحی این چرخه ها بوسیله نرم افزار طراحی چرخه مخصوص این سیستم انجام میشود و مدیر سیستم میتواند در هر مرحله مشخص كند كه هر گروه كاربری امكان تایید، رد، ویرایش، مشاهده و یا كامنت گذاری را برای یك فرم ارسال شده دارد یا خیر.

پس از طراحی این چرخه ها فرمهای اطلاعاتی پس از ثبت در كارتابل افرادی قرار میگیرند كه در چرخه ذكر شده امكان یكی از فعالیتهای مشاهده، تایید، رد، كامنت گذاری، ویرایش و یا حذف را بر روی فرم داشته باشند.

2- فرآیندهای اساسی

2-1- محاسبه پیشرفت

بخش عمده محاسبات پیشرفت در پروژه های خط لوله بر پایه گزارشات روزانه ارسال شده از كارگاه میباشد. در سیستم مدیریت اطلاعات پروژه های خط لوله شركت ایده ورزان سیستم امكان خوراك دهی به سیستم محاسبه پیشرفت به دو صورت دستی و اتوماتیك وجود دارد. در سیستم دستی پیشرفت هر بخش از WBS پروژه به صورت دستی مقدار دهی شده و این پیشرفتها در طول زمان امكان رسم نمودار S را به سیستم میدهد. در حالت اتوماتیك اطلاعات پیشرفت به صورت خودكار از فرمهای اطلاعاتی ارسال شده استخراج شده و گزارشات پیشرفت سیستم را به روز میكنند.

2-2- فرمهاي پوياي گزارش

از امكانات سيستم مديريت پروژه خط لوله شركت ايده ورزان سيستم امكان طراحي فرمهاي ارسال اطلاعات به صورت پوياست. اين نوع گزارشات معمولا مواردي هستند كه نياز به تغيير مستمر در طول زمان دارند. هر چند ميتوان اقلام اين گزارشات را به صورت پيشرفت ثبت كرد و در گزارشات منعكس نمود اما اين كار باعث حجيم شدن گزارشات و حضور اقلامي در گزارشات ميشود كه ديگر نيازي به اعلام گزارش ندارند. گزارشات اينچنين در اين نرم افزار به صورت پويا طراحي ميگردند به صورتي كه كاربر بتواند در بخشهاي مختلف گزارش مواردي را حذف و يا اضافه كند. از جمله گزارشاتي كه به طور معمول به اين امكان نياز دارند عبارتند از: فرم وضعیت ماشین آلات، فرم منابع انسانی و فرم موجودی انبار.

2-3- مدیریت مدارک عمومی

انواع مدارك پروژه نظير صورتجلسات، نقشه ها، نامه هاي عمومي و موارد مشابه در بخش مدارك عمومي اين سيستم قابل مديريت خواهد بود. اين بخش با امكان دسته بندي و جستجو بر اساس نام، تاريخ افزوده شدن، شماره نامه و ... محيطي را براي اشتراك گذاري منابع اينچنين در اختيار كارفرما ميگذارد. همچنين در هر بخش از درختواره مدارك تعريف شده امكان تعيين سطح دسترسي نقشهاي مختلف وجود دارد.

داشبورد

از امكانات پيشرفته اين سيستم داشبورد پروژه اي و سازماني است. در داشبورد سازماني، مديران سازمان امكان مشاهده وضعيت كلي پروژه هاي مختلف سازمان را داشته و با انتخاب هر پروژه به داشبورد پروژه و پس از آن به جزئيات پروژه دسترسي خواهند داشت. در داشبورد پروژه اي مديران پروژه امكان مشاهده اطلاعاتي نظير نمودار S، وضعيت پيشرفت در سطوح مختلف WBS ‏، وضعيت ارسال اطلاعات بوسيله بخشهاي مختلف و يا هر اطلاعات ديگري كه نياز است به صورت مداوم بوسيله مديريان چك شود را در يك صفحه خلاصه خواهند داشت.


شکل 3: داشبورد پروژه

مشاهده کتالوگ مربوطه


تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه دانش کیان - پلاک 33
تلفن:
88944328(021)
88903385(021)