ایده ورزان سیستم از تمامی اشخاص حقیقی دارای تخصصهای ذیل دعوت به همکاری به عمل می آورد:

  • برنامه نویس مسلط به C#.Net در محیط Visual Studio 2017 و 2019
  • برنامه نویس .Net با تسلط کامل بر مدیریت و طراحی پایگاههای داده در SQL Server و موارد پیشرفته در بکارگیری پایگاه داده ها
  • طراح وب مسلط به ASP.Net ، Java Script ، CSS، XML
  • تحلیلگر سیستم مسلط به روش SSADM و RUP

 

از واجدین شرایط دعوت میشود رزومه خود را به آدرس info (at) ivs.ir ارسال نمایند.